MIUI – system, możliwości, opcje #3

MIUI – system, możliwości, opcje #3

Zapraszamy do lektury trzeciej już części z serii artykułów na temat opcji, możliwości i tajników systemu MIUI.

 

Część “telefoniczna” – dialer, kontakty, wiadomości sms

To co decyduje o tym, ze telefon pozostaje telefonem, to elementy umożliwiające wykonywanie połączeń głosowych, a także przesyłanie wiadomości tekstowych, bez wykorzystania przesyłu danych. Trzy składniki oprogramowania urządzenia, które umożliwiają wykonywanie powyższych czynności, to (odpowiednio) dialer i aplikacja sms.

Dialer

Dialer podzielono na dwie części, w stosunku 40/60, gdzie większą część zajmuje lista połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych. Mniejszą, panel alfanumeryczny, zawierający przyciski wybierania numeru, wywołania połączenia (dla każdej z kart SIM oddzielny przycisk, ukrycia panelu numerycznego oraz menu ustawień dialera. Warto zauważyć, że każde połączenie na liście zawiera nazwę (jeśli numer ujęto w kontaktach), numer oraz datę, godzinę i czas trwania ostatniego połączenia. Połączenia nieodebrane oznaczane są czcionką w kolorze czerwonym.

PODPOWIEDŻ: Aby wyszukać kontakt, do którego chcemy wykonać połączenie, nie trzeba uruchamiać aplikacji Kontakty. Znajdując się w dialerze, korzystając z klawiszy i odpowiadających im liter (pod numerkiem na klawiszu), wpisz nazwę kontaktu – dowolnie, imię lub nazwisko – a na liście zaczną się pojawiać wyszukane kontakty. Wystarczy kliknąć pozycję na liście aby zainicjować połączenie.

Wybranie znacznika w szarym kółku przy pozycji na liście spowoduje przeniesienie nas do karty kontaktu (czy to zapisanego w Kontaktach, czy nieznanego). Tam będziemy mieli możliwość podejrzenia historii połączeń z tym numerem, wysłania SMS do numeru, dodania do istniejącego lub nowego kontaktu, a także wrzucenie go do Czarnej Listy (listy numerów blokowanych).

Ustawienia dialera, oprócz ustawień samych kart SIM, umożliwiają zarządzanie ustawieniami sieciowymi (o ile zezwala na to operator), a także takie, bezpośrednio mające związek  posiadanym urządzeniem.

W ustawieniach szczegółowych, zyskujemy dostęp do separatywnych ustawień kart SIM, a także możliwość przypisania kart do określonych funkcjonalności: np. SIM1 dla rozmów, SIM2 dla przesyłu danych.

Ciekawym dodatkiem, ułatwiającym zarządzanie pakietami danych w naszym abonamencie, jest Monitor Danych. Z jego pomocą określimy limit danych w okresie rozliczeniowym, ustalimy dzień zerowania tegoż limitu, a także zdefiniujemy zachowanie urządzenia po osiągnięciu określonego poziomu zużycia limitu.

Ustawienia szczegółowe dialera umożliwiają nie tylko wybór dźwięku wybierania numeru, w tym tak charakterystyczny dla Xiaomi dźwięk pianina, ale i zarządzanie klawiaturą szybkiego wybierania numerów. Można więc przypisać dowolny kontakt czy numer do cyfr 2 – 9, a następnie szybko wybrać go naciskając i przytrzymując go.

Czytaj też:  Trzy nowe smartfony Redmi, w tym jeden "odgrzewany kotlet"

PODPOWIEDŹ: Warto wspomnieć, że nie przypiszemy numeru do cyfr 1 (systemowo zarezerwowany dla połączenia z skrzynką poczty głosowej) oraz 0 (systemowo zarezerwowany dla wyboru prefiksu międzynarodowego – “+”).

Tu również usuniemy lub dodamy własne, szybkie odpowiedzi (wysyłane w formie sms, kiedy nie możemy odebrać połączenia przychodzącego, a chcemy szybko przekazać wiadomość dzwoniącej osobie).

Kontakty

“Na początku była ciemność…” Parafrazując jedno z największych dzieł pisanych świata ;) ,  na początku telefonii komórkowej, jedynymi kontaktami w aparacie mogły być numery na liście ostatnio wybieranych/przychodzących. Potem pojawiła się możliwość, choć ograniczona 12-znakowymi nazwami, zapisywania kontaktów na karcie SIM. W końcu, wraz z rozwojem samych telefonów, pojawiła się książka telefoniczna w pełnym tego słowa znaczeniu.

W przypadku MIUI, kontakty to lista nazwisk i imion (to, co widzimy po otwarciu aplikacji) opcjonalnie wraz z numerami telefonów. Kontakty są pogrupowane i oddzielone od siebie ze względu na literę początkową nazwy (imienia lub nazwiska, w zależności od trybu sortowania). Aplikacja daje możliwość uporządkowania wpisów imion lub nazwisk. Istotne w tym jest to, aby imię i nazwisko osoby wpisać w odpowiednie pola w karcie kontaktu.

Kliknięcie w daną pozycję przenosi nas do wspomnianej karty kontaktu. Jest ona podzielona na połowę. Górną część zajmuje zdjęcie/obrazek przypisany do kontaktu, a na nim dane kontaktu. W dolnej części (od dołu), możemy wygenerować kod QR kontaktu, przydatny gdy komuś chcemy go udostępnić. Wystarczy wówczas w drugim telefonie skorzystać z skanera kodów QR.

Dla każdego z kontaktów możemy dobrać swój własny dzwonek. Zarówno z listy dźwięków systemowych, jak i dostępnych w pamięci telefonu plików muzycznych.

PODPOWIEDŹ: Jeśli chcecie aby Wasz dzwonek był widoczny na liście dźwięków systemowych, stwórzcie w pamięci telefonu, wprost na dysku lub w folderze MIUI, folder o nazwie “ringtone”. Skopiujcie do niego Wasz dzwonek, a nie będziecie musieli szukać go poprzez aplikację Muzyka czy Menadżer Plików, bo pojawi się on w początkowej części listy dzwonków. :)

Wprost z karty kontaktu możemy go udostępnić, np. w postaci pliku .vcard, aby następnie przesłać go choćby via SMS czy Bluetooth. MIUI daje nam tu możliwość wyboru, które pola kontaktu mają zostać udostępnione. W karcie możemy również przejrzeć historię połączeń z numerem/kontaktem, a także dodać kontakt do ulubionych. Ta ostatnia opcja spowoduje, że kontakt przesunie się na początek listy kontaktów, będzie traktowany niejako priorytetowo.

Czytaj też:  Nie tylko smartfony. POCO pokazuje zegarek i słuchawki

Aplikacja kontakty, jak prawie wszystkie w systemie MIUI, posiada menu ustawień dodatkowych. Dostęp do niego zyskujemy, klikając trzy kropki w prawym, górnym rogu aplikacji i wybierając pozycję “Ustawienia”.

Tam, oprócz zarządzania danymi kontaktów, czyli możliwościami wykonywania, przesyłania ich kopii zapasowej, a także przywracania z niej kontaktów, kopiowania kontaktów do i z SIM, na i z nośnika pamięci, udostępniania zbiorowego kontaktów, możemy spersonalizować sam układ kontaktów: tryb sortowania na liście, zawartość listy pod kątem położenia/miejsca zapisu kontaktów, informacji i ich formatu wyświetlania na liście kontaktów. Podmenu ustawień “Więcej” umożliwia wyczyszczenie danych aplikacji, gdy działa ona niepoprawnie, przebudowanie indeksu T9 (m.in. lepsze wyszukiwanie kontaktów), a także zarządzanie SIM pod kątem kontaktów.

Wiadomości (SMS/MMS)

Na początku trochę historii:

SMS – Short Message System – System Krótkich Wiadomości Tekstowych – niektórzy pamiętają, że wraz z początkami telefonii komórkowej (GSM) wiadomości mogły zawierać zaledwie 50 znaków. Obecnie, jeden SMS może zawierać 160 znaków 7-bitowych (to najczęściej używany standard), 140 znaków 8-bitowych lub 70 znaków 16-bitowych. Warto dodać, że niektóre urządzenia umożliwiają przesył SMS w systemie CSMS. Piszący jest w nim ograniczony do – uwaga – 900 znaków. W chwili wysyłania wiadomość jest dzielona automatycznie na kilka części, zaś adresat ponownie odczytuje ją w całości. Co istotne, użycie w SMS jednego polskiego znaku diakrytycznego, zmniejsza pulę znaków w wiadomości o 10 znaków…

MMS – Multimedia Message System – System Wiadomości Multimedialnych – jest rozszerzeniem funkcji SMS i późniejszej EMS (ta ostatnia umożliwiała przesyłanie niewielkich grafik monochromatycznych, prostych melodii o wielkości maksymalnie 128 B). Zaprojektowana na potrzeby technologii UMTS, z racji przedłużających się prac nad wprowadzeniem tej sieci, została użyta już w sieci określanej 2,5G, czyli przejściowej pomiędzy II. a III. generacją.

Panel wiadomości podzielono na dwie części według dat: dzisiejsze i wcześniejsze. Każda wiadomość zawiera nazwą kontaktu (lub numer telefonu, o ile nie został zapisany w Kontaktach) do którego został wysłany lub od którego został odebrany SMS, pierwszy wers wiadomości a także data i godzina jego wysłania/odebrania ostatniej wiadomości od kontaktu/numeru oraz (ta malutka, szara ikonka z cyferką 1 lub 2, z prawej strony), z której SIM wysłano/na którą SIM otrzymano wiadomość. Duży przycisk “+” umożliwia sporządzenie nowej wiadomości. Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie treści lub kontaktu w wiadomościach.

Kliknięcie w pozycję na liście przenosi nas do karty czatu, gdzie w postaci dymków, opisanych datą i godziną wysłania/otrzymania (data i godzina, wraz z oznaczeniem karty SIM, pojawia się przy pierwszym dymku z danego dnia) znajdują się poszczególne SMS wymieniane z danym numerem/kontaktem.

Czytaj też:  Premiera słuchawek Redmi Buds 4 oraz Redmi Buds 4 Pro

PODPOWIEDŹ: Jeśli macie problemy z odczytywaniem małej czcionki, dwukrotnie, szybko kliknijcie w dymek. Spowoduje to powiększenie go do wielkości ekranu. Ważne, aby klikać z lewej strony dymku. Dlaczego? W przypadku SMS zawierających dane interpretowane jako numery telefoniczne (ciągi cyfr), pojawić się może wówczas okno udostępniania numeru. Aby tego uniknąć, pamiętajcie o dwukliku przy lewej krawędzi obrysu dymku.

Wiadomości również posiadają menu ustawień dodatkowych. I tu niespodzianka. Wiadomości są na tyle “wredne” ;), że wprost z nich nie dostaniecie się do menu, jeśli w Waszym urządzeniu będzie włączona obsługa gestami (brak będzie przycisków fizycznych lub programowych). Nie ma tu bowiem “Trzech kropek”, ani innego, dedykowanego przycisku. Jeśli więc chcecie pobawić się ustawieniami bez przechodzenia do panelu ustawień – wyłączcie obsługę gestami.

Menu ustawień Wiadomości jest na tyle rozbudowane, ze wymaga dwóch zrzutów ekranu. Pierwszą pozycją (pierwszymi pozycjami) jest możliwość włączenia za pomocą suwaka opcji wymiany wiadomości SMS w ramach Chmury MIUI. Użytkownicy mający kontakt z Xiaomi i MIUI od dawna, pamiętają czasy, gdy usługa działała poprawnie. Niestety, m.in. wraz z wejściem RODO, usługa wymiany wiadomości w Chmurze została wyłączona. Czy powróci? Nie wiemy tego niestety.

Grupowanie SMS pochodzących z banku, czy w ogóle od jednego adresata, opisywanie kontaktów zdjęciami, blokowanie SMS, raportowanie dostarczania SMS to tylko niektóre z dostępnych opcji. Na uwagę zasługuje możliwość polegającą na “Ucinaniu ogonków i emotek”, co zapobiega pojawianiu się polskich znaków w treściach SMS, a tym samym skracaniu wiadomości. To istotne zwłaszcza wówczas, gdy korzystamy z słownikowej metody wpisywania z autokorektą słów.

W tym menu ustawimy również numery telefonów, z których kopie zapasowe SMS mają być wykonywane w Chmurze, a także dokonamy ustawień sieciowych, istotnych z pozycji sieci komórkowej – ustalimy numer centrum SMS.

To wszystko w tym odcinku. Tradycyjnie, zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach do cyklicznych wpisów, a także do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Już teraz natomiast zapraszamy do kolejnej odsłony serii wpisów poświęconych MIUI, wkrótce…

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
guest
18 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Naj. głosów
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie
Z Xiaomi i MIUI od września 2013 roku. Pasjonat wszelkie rodzaju urządzeń elektroniki użytkowej, sztuk walki, muzyki chóralnej i poprawnej polszczyzny. Kilkanaście lat poświęcił pracy redaktorskiej i recenzenckiej na portalach FrazPC.pl oraz Tablety.pl.