Pobierz TWRP

Recovery TWRP

Na tej stronie możesz pobrać aktualne wersje recovery TWRP. TWRP należy wybrać wg. posiadanego urządzenia.

Do czego potrzebne jest TWRP?

  • Jeśli chcesz zainstalować rom MIUIPolska po raz pierwszy na urządzeniu z odblokowanym bootloaderem.
  • Jeśli chcesz zaktualizować lub zmienić obecne recovery.

Jak zainstalować TWRP?

Pobierz TWRP z katalogu poniżej wg nazwy kodowej swojego urządzenia. Nazwa kodowa podana jest w nawiasie pod obrazkiem telefonu w Pobierz MIUI.

Pobierz TWRP

Instalacja po raz pierwszy

  1. Umieść pobrany powyżej plik z rozszerzeniem “.img” w rozpakowanym katalogu z Android SDK Platform Tools.
  2. Uruchom urządzenie w trybie fastboot trzymając przycisk głośność-dół i przycisk zasilania z boku telefonu.
  3. Uruchom wiersz poleceń i wydaj komendy: fastboot flash recovery nazwa_pliku.img fastboot reboot recovery
  4. Zaraz po wydaniu drugiej komendy trzymaj przycisk głośność-góra i przycisk zasilania z boku telefonu, aż do pokazania się ekranu z recovery.

Podziel się: