Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/18/2019 in Status Updates

  1. 1 point
    Sorki ale należało mi się To chyba jeszcze po świateczny Leniuch bo poradziłem sobie w 30 sekund
  2. 1 point
    Widze ze lepiej usunąc do kosza niż rozwiązac problem. Nie jest to wina googla tylko romu xiaomi