Prawa autorskie

Publikowane na stronie MIUIPolska.pl tłumaczenie do systemu MIUI opartego na platformie Android w postaci paczek językowych wraz ze źródłami jest objęte prawem autorskim należącym do portalu.

Niedozwolone jest kopiowanie i umieszczanie części lub całości spolszczenia w postaci źródłowej na blogu/forum bez zamieszczenia informacji o autorze tłumaczenia, którym jest Acid.

Niedozwolone jest wykorzystywanie części lub całości spolszczenia w postaci źródłowej do działalności komercyjnej. Zabronione jest osiąganie korzyści majątkowych z działalności komercyjnej ze sprzedaży tłumaczeń i urządzeń wyposażonych w spolszczony system MIUI.

Niedozwolone jest dokonywanie samodzielnych modyfikacji, poprawek, przeróbek w źródłach do tłumaczenia bez zgody autora i publikowanie w takiej postaci na blogu/forum.

Wszelkie sugestie poprawek i modyfikacji można przesyłać na adres email autora.

Obowiązujące zapisy ustawy o prawie autorskim:

Art. 34.

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła.

Art. 115.

1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Art. 116.

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępczą, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 117.

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępczą, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

źródło: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych