193201h55triijhh9ysxzk.png.thumb

193201h55triijhh9ysxzk.png.thumb


Entuzjasta nowych technologii - fan marki Xiaomi oraz systemu MIUI. Na co dzień zajmuje się webdesignem. Wraz z Acidem, współtworzy MIUIPolska od 2011 roku.