185659e24r7srh7rrr7ryh.jpg.thumb

185659e24r7srh7rrr7ryh.jpg.thumb


Entuzjasta nowych technologii - fan marki Xiaomi oraz systemu MIUI. Na co dzień zajmuje się webdesignem. Wraz z Acidem, współtworzy MIUIPolska od 2011 roku.