Tylko w tej instrukcji nie ma informacji o trapiących userów sytuacjach braku twrp po zainstalowaniu twrp, ponieważ skrypt "FlashTWRP.bat po zainstalowaniu recovery: echo *** Na ekranie powinien byc widoczny Mitu naprawiajacy androida ... echo Nacisnij ENTER ... pause >nul echo *** Instalacja twrp ... ping -n 3 127.0.0.1 > nul %fastboot% flash recovery twrp.img 2>&1 | find /i "okay" echo *** Gotowe ... echo *** Nacisnij dowolny klawisz ... !!!NIE RÓB