Jump to content

zakupy Xiaomi z Chin od dystrybutora XON


studio2b
 Share

Recommended Posts

@Buriza: jak już jesteś taki prawdomówny to się chwali ale mam poważne zastrzeżenia co do tego co masz napisane na allegro w O MNiE, konkretnie to tego fragmentu o 3% - jakoś nie chce mi się w to wierzyć obserwując forum i wiedząc jak działają celnicy.

Jak często paczki zatrzymywane są przez Urząd Celny? Średnia utrzymuje się na stałym poziomie <3%. O tym, czy na daną przesyłkę zostannie nałożona opłata celna decyduje pracownik Urzędu Celnego.
Link to comment
Share on other sites

@fredek jest to jak najbardziej realna średnia wartość. Wszystko zależy pod jaki WER się podlega. Są nawet miejsca gdzie zdarzają się przypadki naliczenia VAT od zadeklarowanej wartości. Średnio na 100 przesyłek wysyłanych właśnie 2-3 podlega opłacie celnej.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Co warto wiedzieć przed zakupami w Chinach u Pana BURIZA/XON24

Opiszę moje doświadczenia ze sprzedawcą BURIZA/XON24.

Od jakiegoś czasu jestem czytelnikiem niniejszego forum.

Po przeczytaniu tutaj bardzo dobrych opinii na temat w/w sprzedawcy postanowiłem  zakupić  u tego Pana REDMI 2 PRO z aukcji  na allegro   XIAOMI REDMI 2S PRO LTE 2GB RAM AERO2 WCDMA 900 GW (numer oferty: 5674548103)

Dlaczego  akurat u BURIZY?

Dlatego, że posiada tutaj bardzo dobrą opinie jako sprzedawca,  forumowicze go polecają.

Skontaktowałem się z  w/w  Panem mailowo,  zgodnie  z ustaleniami przelałem na jego konto walutowe 138$ (bo w ten sposób i ja miałem mieć trochę taniej i sprzedawca unika płacenia prowizji allegro, na co ochoczo przystał).

Przelew wysłany 16-go października, zaksięgowany  u sprzedawcy natychmiastowo, bo posiadamy konto walutowe w tym samym banku.

Dnia 12 listopada dotarła paczka - zamiast telefonu w paczce jakiś bezpiecznik.

Natychmiast skontaktowałem się ze sprzedającym.

Z racji, że telefon miał być prezentem i nie mam  już czasu na czekanie, zażądałem zwrotu gotówki.

Dostarczyłem sprzedawcy pełną dokumentację fotograficzną  i już podczas składania reklamacji  sprzedawca zaczął robić "schody."

Paczka dostarczona do sekretariatu firmy w której pracuję, wraz z całą masą pozostałej korespondencji.

Sprzedawca od  razu  zaczął podważać reklamację, oczekując  ze  do otwierania paczki   znajdę szereg świadków, kamerzystę który nakręci paczkę i proces jej otwierania, oczywście najlepiej w obecności listonosza (którego   już nie było). Zażądał również ,abym sprawdził wagę przesyłki z  deklarowaną wagą na liście przewozowym.

Oczywiście ,każdy i wszędzie taką wagę "pocztową"  ma przy sobie. Żeby jednak usprawnić reklamację i szybciej otrzymać zwrot gotówki (ewentualnie ponowną wysyłkę telefonu, zasugerowałem takie rozwiązanie ,wiedząc ,że  to i tak bardziej opłacalne dla sprzedającego), pojechałem na pocztę kilka km dalej.Waga przesyłki się zgadzała i taką dokumentację fotograficzną Pan Buriza otrzymał.

Gdy zażądałem zwrotu pieniędzy jako kupujący ,stwierdził że pierw musi zgłosić  reklamację do swojego brokera, do Przewoźnika.

Czyli  ja ,jako kupujący , mam  teraz czekać na rozstrzygnięcia między Panem sprzedawcą ,brokerem, NLPost.

Zgłosiłem swoje zastrzeżenia że to jest sprawa pomiędzy Panem BURIZA/XON24 i  w/w firmami,  natomiast ja nie jestem stroną tego sporu .

Na dzień dzisiejszy jestem bez telefonu który miał być prezentem,  bez pieniędzy.

Natomiast Pan Buriza  jest zadowolony (kasa na koncie od miesiąca), umywa ręce,  wymiguje się od rozliczenia ze mną i wymyśla ,ze to ja jestem winny , argumentując że powinienem nagrać  film, znaleźć świadków, dodatkowo  zarzucając,  cytuję :


"Wszystkie przesyłki wysyłamy polecone i to adresat musi złożyć podpis, nie ktoś z sekretariatu. Czyli wychodzi na to, że ktoś jeszcze podrobił Pana podpis. "

Tutaj aż ręce opadają, ale trudno powstrzymać się od komentarza.

Rozumiem ,że np. prezesa /dyrektora/ lekarza podczas operacji etc.  sekretarka ma wezwać ,przerwać spotkania ,bo  właśnie przyszedł listonosz.

Ustawić w/w listonosza,  kilku świadków, sekretarza/kamerzystę/dokumentalistę i   wezwany ma odebrać komisyjnie paczkę (która nie miała widocznych śladów rozerwania, etc).

Inaczej Pan Buriza nie uzna reklamacji? Nadmienię ,że między moim podejściem do sekretariatu a wyjściem listonosza nie upłynęły nawet 3 minuty.

 

W związku z zachowaniem Pana Burizy, jego podejściem do klienta przenoszę  mój spór z  tym sprzedawca na niniejsze forum.

Być może  skłoni to Pana Burizę do ponownego  spojrzenia na zaistniała sytuacje, i zrozumienia  sytuacji klienta, o którego   dba i co potwierdzają opinie forumowiczów.

Może będzie to też cenna informacja dla potencjalnych kupujących  u BURIZY/XON24 ,że   w razie kłopotów , sprzedający pokaże kupującemu  jak naprawdę dba  o klienta.

Liczę ,że pan Buriza odezwie się tutaj i może jednak spojrzy na sytuacje z innej niż dotychczas perspektywy.

 

pozdrawiam forumowiczów i potencjalnych kupujących.

massud

 

 

i edycja dosłownie z ostatniej chwili.

Odpowiedź, na co może liczyć kupujący u sprzedawcy BURIZA, gdy kasa jest już na jego koncie.

 

Witam,

Środki nie zostaną zwrócone. Proszę zapoznać się z przepisami Światowej Konwencji Pocztowej oraz jak to wyglądania prawnie.

Adresat odebrał przesyłkę bez zastrzeżeń (a w zasadzie osoba trzecia, która podrobiła Pana podpis). Nie spisał protokołu uszkodzenia.

Powtarzam - środki nie zostaną zwrócone. Nie możemy nic więcej zdziałać. Podjęliśmy wszystkie próby jakie były w naszej mocy prawnej. Przewoźnik odrzucił reklamacje.
Pozostaje Panu dochodzenie swoich racji na drodze sądowej z przewoźnikiem.

Pozdrawiam
xon24

Link to comment
Share on other sites

Witam, garść faktów:

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529

 

Art. 37. 1. Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
2. Przesyłka pocztowa, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia:
1) adresatowi:
a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych,
B) w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe,
c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym;
2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi poczto-wej,
B) w placówce pocztowej;
3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi poczto-wej,
B) w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem;

4) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), jeżeli adre-satem przesyłki jest dany organ władzy publicznej;
5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:
a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
B) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca;
6) kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub po-wszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.
3. Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.
4. Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placówce pocztowej, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, z wyłączeniem przesyłek kurierskich, może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, jeżeli taką postać dopuszcza regulamin świadczenia usług poczto-wych lub regulamin świadczenia usług powszechnych.

5. Do doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, z wyłączeniem przekazów nadanych na poste restante, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2–6.
6. Do doręczenia przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym w przypadku śmierci adresata stosuje się odpowiednio przepisy art. 32–34.
Art. 38. 1. Operator pocztowy może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie pełnomoc-nictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym”.
2. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:

2014-02-20
stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, operator pocztowy powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz za-trzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.
Art. 37. 1. Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
2. Przesyłka pocztowa, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia:
1) adresatowi:
a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych,
b) w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe,
c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym;
2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi poczto-wej,
b) w placówce pocztowej;
3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi poczto-wej,
b) w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem;
4) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), jeżeli adre-satem przesyłki jest dany organ władzy publicznej;
5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:
a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
b) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca;
6) kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub po-wszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.
3. Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.
4. Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placówce pocztowej, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, z wyłączeniem przesyłek kurierskich, może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, jeżeli taką postać dopuszcza regulamin świadczenia usług poczto-wych lub regulamin świadczenia usług powszechnych.
5. Do doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, z wyłączeniem przekazów nadanych na poste restante, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2–6.
6. Do doręczenia przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym w przypadku śmierci adresata stosuje się odpowiednio przepisy art. 32–34.
Art. 38. 1. Operator pocztowy może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie pełnomoc-nictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym”.
2. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:

2014-02-20
1) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa;
2) zakres pełnomocnictwa;
3) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej tego operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dokument potwierdzający tożsamość.
4. Operator pocztowy może określić w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub regulaminie usług powszech-nych inne przypadki, w których może być udzielone pełnomocnictwo pocztowe poza placówką pocztową tego operatora.
5. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie.
6. Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego i jego odwołanie operator pocztowy może pobrać opłatę, jeżeli opłata za tę czynność określona została w cenniku usług pocztowych lub cenniku usług powszechnych.

 

 

na szybko pkty 1)-7) art 37

 

wygląda na to, że przesyłka została wydana osobie nieuprawnionej (mniemam że brak pełnomocnictwa do odbioru), jak również działo się to w firmie (więc nie można przyjąć że wydano domownikowi), nie w mieszkaniu prywatnym. Chyba listonosz dały d...

oraz ...

kupujący, ludzie pora się nauczyć, że przesyłki powyżej progu bólu (np 100 zł) warto otwierać przy świadkach lub ew. nagrywając wideo. NIe trzeba sprzętu statywów, w dzisiejszych czasach chyba każdy posiada komórkę z możliwością nagrywania.

ps. coś ostatnio na xon24 coraz więcej skarg, ciawawe czy coś na rzeczy, czy wynika to po prostu z efektu skali, więcej sprzedaje, zawsze się znajdzie niezadowolony, a zgodnie z reguła 99 zadowolonych siedzi cicho i jeden niezadowolony pcha się na afisz.

Tak czy siak, życzę polubownego załatwienia sprawy/lub reklamacji na poczcie, jednak radzę zawczasu poczytać przepisy.

Link to comment
Share on other sites

Chęć załatwienia sprawy sprzedawca pokazał aż nadto w  zacytowanej  (na dole postu) odpowiedzi.

Tompson, dzieki  za zacytowanie ustawy.

Mogę poprosić o sugestie na PW, jakie kroki podjąć?

pozdrawiam,

massud

 

Edited by massud
Link to comment
Share on other sites

wolę tutaj niż na pw, może komuś ku potomności się przyda.

wiadomo, każda sprawa jest indywidualna. Jednakże nic nie napisałeś o opakowaniu czy nosiło ślady otwierania/uszkodzenia itp.

Obawiam się jednak, że na podstawie przedstawionych tutaj faktów nie można się zgodzić, iż xon24 nie wykazał się dbałością o klienta, zarówno pod względem kontaktu oraz udzielanych rad. Zadziałał raczej prodeduralnie, nie robił spychadła odezwiemy się za tydzień itp. To w kwestii jakby formalnej. Merytorycznie zaś obawiam się ... że ma rację, jak się wyrażasz, żądając ; "Ustawić w/w listonosza,  kilku świadków, sekretarza/kamerzystę/dokumentalistę". W tej sytuacji zdać trzeba sobie sprawę, że takie "dokumentowanie" paczek o xxx wartości ma jak najbardziej sens. Trzeba mieć w ręku niezbity dowód po prostu. W przeciwnym wypadku każdy by sobie mógł wyciągać fona i twierdzić, że dostał paczkę kondomów.

W zasadzie to nie wiem co radzić, wstępnie jak wyżej napisałem reklamować na poczcie wydanie nieuprawnionej osobie. Tyle że jak dobrze pamiętam, zdaje się można dochodzić roszczeń w wysokości 20x ceny listu poleconego, więc zapewne znacznie mniej niż wartość urządzenia.

Wracając jeszcze do osoby sprzedającego: Wydaje się, że biznes xon24 się raczej rozkręca niż chyli upadkowi, w związku z tym sądzę, że mało prawdopodobne jest robienie wałka na np 500 zł jeśli taką kasę sobie odbija na 5 pozytywnie zakończonych dealach. Także nie ścinałby gałęzi na której siedzi. Tyle mówi logika. Jest to moja wyłącznie osobista opinia. Wygląda więc, że miałeś po prostu pecha i kłopoty które Cię spotkały są wyłącznie dziełem przypadku. Daj znać w przyszłości jak potoczyła się sprawa. Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

Co warto wiedzieć przed zakupami w Chinach u Pana BURIZA/XON24

Opiszę moje doświadczenia ze sprzedawcą BURIZA/XON24.

Od jakiegoś czasu jestem czytelnikiem niniejszego forum.

Po przeczytaniu tutaj bardzo dobrych opinii na temat w/w sprzedawcy postanowiłem  zakupić  u tego Pana REDMI 2 PRO z aukcji  na allegro   XIAOMI REDMI 2S PRO LTE 2GB RAM AERO2 WCDMA 900 GW (numer oferty: 5674548103)

Dlaczego  akurat u BURIZY?

Dlatego, że posiada tutaj bardzo dobrą opinie jako sprzedawca,  forumowicze go polecają.

Skontaktowałem się z  w/w  Panem mailowo,  zgodnie  z ustaleniami przelałem na jego konto walutowe 138$ (bo w ten sposób i ja miałem mieć trochę taniej i sprzedawca unika płacenia prowizji allegro, na co ochoczo przystał).

Przelew wysłany 16-go października, zaksięgowany  u sprzedawcy natychmiastowo, bo posiadamy konto walutowe w tym samym banku.

Dnia 12 listopada dotarła paczka - zamiast telefonu w paczce jakiś bezpiecznik.

Natychmiast skontaktowałem się ze sprzedającym.

Z racji, że telefon miał być prezentem i nie mam  już czasu na czekanie, zażądałem zwrotu gotówki.

Dostarczyłem sprzedawcy pełną dokumentację fotograficzną  i już podczas składania reklamacji  sprzedawca zaczął robić "schody."

Paczka dostarczona do sekretariatu firmy w której pracuję, wraz z całą masą pozostałej korespondencji.

Sprzedawca od  razu  zaczął podważać reklamację, oczekując  ze  do otwierania paczki   znajdę szereg świadków, kamerzystę który nakręci paczkę i proces jej otwierania, oczywście najlepiej w obecności listonosza (którego   już nie było). Zażądał również ,abym sprawdził wagę przesyłki z  deklarowaną wagą na liście przewozowym.

Oczywiście ,każdy i wszędzie taką wagę "pocztową"  ma przy sobie. Żeby jednak usprawnić reklamację i szybciej otrzymać zwrot gotówki (ewentualnie ponowną wysyłkę telefonu, zasugerowałem takie rozwiązanie ,wiedząc ,że  to i tak bardziej opłacalne dla sprzedającego), pojechałem na pocztę kilka km dalej.Waga przesyłki się zgadzała i taką dokumentację fotograficzną Pan Buriza otrzymał.

Gdy zażądałem zwrotu pieniędzy jako kupujący ,stwierdził że pierw musi zgłosić  reklamację do swojego brokera, do Przewoźnika.

Czyli  ja ,jako kupujący , mam  teraz czekać na rozstrzygnięcia między Panem sprzedawcą ,brokerem, NLPost.

Zgłosiłem swoje zastrzeżenia że to jest sprawa pomiędzy Panem BURIZA/XON24 i  w/w firmami,  natomiast ja nie jestem stroną tego sporu .

Na dzień dzisiejszy jestem bez telefonu który miał być prezentem,  bez pieniędzy.

Natomiast Pan Buriza  jest zadowolony (kasa na koncie od miesiąca), umywa ręce,  wymiguje się od rozliczenia ze mną i wymyśla ,ze to ja jestem winny , argumentując że powinienem nagrać  film, znaleźć świadków, dodatkowo  zarzucając,  cytuję :

"Wszystkie przesyłki wysyłamy polecone i to adresat musi złożyć podpis, nie ktoś z sekretariatu. Czyli wychodzi na to, że ktoś jeszcze podrobił Pana podpis. "

Tutaj aż ręce opadają, ale trudno powstrzymać się od komentarza.

Rozumiem ,że np. prezesa /dyrektora/ lekarza podczas operacji etc.  sekretarka ma wezwać ,przerwać spotkania ,bo  właśnie przyszedł listonosz.

Ustawić w/w listonosza,  kilku świadków, sekretarza/kamerzystę/dokumentalistę i   wezwany ma odebrać komisyjnie paczkę (która nie miała widocznych śladów rozerwania, etc).

Inaczej Pan Buriza nie uzna reklamacji? Nadmienię ,że między moim podejściem do sekretariatu a wyjściem listonosza nie upłynęły nawet 3 minuty.

 

W związku z zachowaniem Pana Burizy, jego podejściem do klienta przenoszę  mój spór z  tym sprzedawca na niniejsze forum.

Być może  skłoni to Pana Burizę do ponownego  spojrzenia na zaistniała sytuacje, i zrozumienia  sytuacji klienta, o którego   dba i co potwierdzają opinie forumowiczów.

Może będzie to też cenna informacja dla potencjalnych kupujących  u BURIZY/XON24 ,że   w razie kłopotów , sprzedający pokaże kupującemu  jak naprawdę dba  o klienta.

Liczę ,że pan Buriza odezwie się tutaj i może jednak spojrzy na sytuacje z innej niż dotychczas perspektywy.

 

pozdrawiam forumowiczów i potencjalnych kupujących.

massud

 

 

i edycja dosłownie z ostatniej chwili.

Odpowiedź, na co może liczyć kupujący u sprzedawcy BURIZA, gdy kasa jest już na jego koncie.

 

Witam,

Środki nie zostaną zwrócone. Proszę zapoznać się z przepisami Światowej Konwencji Pocztowej oraz jak to wyglądania prawnie.

Adresat odebrał przesyłkę bez zastrzeżeń (a w zasadzie osoba trzecia, która podrobiła Pana podpis). Nie spisał protokołu uszkodzenia.

Powtarzam - środki nie zostaną zwrócone. Nie możemy nic więcej zdziałać. Podjęliśmy wszystkie próby jakie były w naszej mocy prawnej. Przewoźnik odrzucił reklamacje.

Pozostaje Panu dochodzenie swoich racji na drodze sądowej z przewoźnikiem.

Pozdrawiam

xon24

Czemu nagle spam w paru tematach? Masz swój wątek, więc czemu spamujesz inne?

Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, avish napisał:

Czemu nagle spam w paru tematach? Masz swój wątek, więc czemu spamujesz inne?

 

 

Dlatego, że każdy  z tych tematów  w których post umieściłem,  jest  ściśle związany z w/w użytkownikiem i zgodny z tematem wątku.

Jeżeli uważasz ,że post jest niezgodny z tematem wątku ,usuń go.

 

Link to comment
Share on other sites

Niestety sytuacja jest taka że już parę razy ktoś Pana Burize próbował naciągnąć/oszukać. W niedawno opisanym wątku wszyscy widzieli jak wyglądała sytuacja a Buriza mimo wszystko chciał pomóc i źle na tym wyszedł.

Niepotrzebnie piszesz wszędzie bo dyskusja toczy się w wielu wątkach i można coś przeoczyć.

Jak wyglądało opakowanie? Widać że było ruszane? Taśmy przeklejone itp? Wrzuciłes gdzieś zdjęcia żebyśmy mogli zobaczyć?

Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...