Jump to content

Telefon pogwarancyjny wysypuje się


szatek16
 Share

Recommended Posts

Witam.
Wrócił do mnie telefon po wymianie płyty głównej, ze świeżym rom'em. Niestety coś jest z nim nie tak:
- samoczynne restarty w losowych momentach
- aplikacje nie chcą się włączać i non stop wyrzucają błędy "(jakaś apka) przestaje działać". Występuje to nawet w systemowych aplikacjach takich jak "Ustawienia"
- Niektóre z aplikacji przestają świrować po odinstalowaniu aktualizacji Usług Google
- Przy próbie updatu romu "nie udało się zweryfikować źródła aktualizacji"
- Przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomogło.
Wiadomo, pierwsza myśl to żeby ponownie reklamować. Jednak chciałem się dowiedzieć czy ktoś spotkał się z czymś takim wcześniej?
W spoiler wrzucam przykładowe kody błędów.
 

Spoiler

* * * * * * * * * * * * * * * * Build fingerprint: 'xiaomi/willow_eea/willow:10/QKQ1.200114.002/V12.0.1.0.QCXEUXM:user/release-keys' Revision: '0' ABI: 'arm64' Timestamp: 2021-02-03 00:26:54+0100 pid: 11347, tid: 11373, name: AsyncTask #1 >>> com.android.settings <<< uid: 1000 signal 11 (SIGSEGV), code 2 (SEGV_ACCERR), fault addr 0x7197133568 x0 00000071657f8db8 x1 0000007259a2ffc0 x2 00000071657f8db8 x3 00000071657f8edc x4 00000071c94edd40 x5 15555000005f1c00 x6 801c5f0000505515 x7 00000000bf5d1e14 x8 0000007197133568 x9 000000716c7420a0 x10 000000716c742030 x11 0000000000000008 x12 000000000000000b x13 000000000000d7c0 x14 00000000dc000000 x15 000000000000005b x16 00000071d3e13098 x17 00000071d37e2044 x18 0000007164a6e000 x19 00000071c94edd40 x20 00000071657f8edc x21 0000007259a2ffc0 x22 000000000000e31f x23 0000007197133568 x24 00000072599ecb80 x25 000000716c7e5d90 x26 00000071657fa020 x27 000000000000e31e x28 000000000000003b x29 00000071657f8d20 sp 00000071657f8ca0 lr 00000071d39b2320 pc 00000071d39b4504 backtrace: #00 pc 000000000016c504 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::LoadMethod(art::DexFile const&, art::ClassAccessor::Method const&, art::Handle<art::mirror::Class>, art::ArtMethod*)+100) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #01 pc 000000000016a31c /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::LoadClass(art::Thread*, art::DexFile const&, art::dex::ClassDef const&, art::Handle<art::mirror::Class>)+868) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #02 pc 0000000000166368 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::DefineClass(art::Thread*, char const*, unsigned long, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>, art::DexFile const&, art::dex::ClassDef const&)+928) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #03 pc 000000000018ff00 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (_ZN3art27VisitClassLoaderDexElementsIZNS_24VisitClassLoaderDexFilesIZNS_24VisitClassLoaderDexFilesIZNS_11ClassLinker38FindClassInBaseDexClassLoaderClassPathERNS_33ScopedObjectAccessAlreadyRunnableEPKcmNS_6HandleINS_6mirror11ClassLoaderEEEE4$_31EEvS5_SB_T_EUlPKNS_7DexFileEPPvE_SH_EET0_S5_SB_SD_SK_EUlNS_6ObjPtrINS9_6ObjectEEESI_E_SH_EESK_S5_SB_SD_SK_+628) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #04 pc 00000000001655a4 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::FindClassInBaseDexClassLoader(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable&, art::Thread*, char const*, unsigned long, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>, art::ObjPtr<art::mirror::Class>*)+688) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #05 pc 0000000000166e64 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::FindClass(art::Thread*, char const*, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>)+1116) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #06 pc 0000000000153a48 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::DoResolveType(art::dex::TypeIndex, art::Handle<art::mirror::DexCache>, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>)+184) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #07 pc 0000000000153eb0 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ObjPtr<art::mirror::Class> art::ClassLinker::DoResolveType<art::ArtMethod*>(art::dex::TypeIndex, art::ArtMethod*)+300) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #08 pc 00000000002e138c /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ResolveVerifyAndClinit(art::dex::TypeIndex, art::ArtMethod*, art::Thread*, bool, bool)+176) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #09 pc 0000000000585620 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (artResolveTypeFromCode+72) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #10 pc 0000000000137dfc /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art_quick_resolve_type+156) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #11 pc 000000000082b620 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.k.c.gf+944) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #12 pc 000000000082a678 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.k.a.init+120) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #13 pc 0000000000bc5318 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.SettingsApplication.rga+280) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #14 pc 00000000006c4080 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.SettingsApplication$a.doInBackground+592) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #15 pc 0000000000673524 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.Ba.doInBackground [DEDUPED]+84) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #16 pc 0000000001a9a0d8 /system/framework/arm64/boot-framework.oat (android.os.AsyncTask$3.call+184) (

Spoiler

* * * * * * * * * * * * * * * * Build fingerprint: 'xiaomi/willow_eea/willow:10/QKQ1.200114.002/V12.0.1.0.QCXEUXM:user/release-keys' Revision: '0' ABI: 'arm64' Timestamp: 2021-02-03 00:29:31+0100 pid: 10895, tid: 10902, name: Jit thread pool >>> com.google.android.googlequicksearchbox:search <<< uid: 10186 signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr -------- Abort message: 'exiting due to SIG_DFL handler for signal 11' x0 0000000000000000 x1 0000000000002a96 x2 0000000000000006 x3 00000077f02efc60 x4 0000000080808080 x5 0000000080808080 x6 0000000080808080 x7 0000000000000028 x8 00000000000000f0 x9 b46ab5c3bd437e96 x10 0000000000000001 x11 0000000000000000 x12 fffffff0fffffbdf x13 00000077f02ef69f x14 00000077f02ef682 x15 0000000000000000 x16 00000077ed50d8c0 x17 00000077ed4e9a80 x18 000000775d2f0000 x19 0000000000002a8f x20 0000000000002a96 x21 00000000ffffffff x22 00000077f02efe48 x23 0000006059d523e0 x24 0000000000000040 x25 00000077f02f6020 x26 0000006059d536b0 x27 0000006059d523c8 x28 0000000000000000 x29 00000077f02efd00 sp 00000077f02efc40 lr 00000077ed49b1c4 pc 00000077ed49b1f0 backtrace: #00 pc 00000000000831f0 /apex/com.android.runtime/lib64/bionic/libc.so (abort+160) (BuildId: 85ab2bc1ae7f4dbc4ee5d68f94085e8b) #01 pc 000000000000509c /system/bin/app_process64 (art::SignalChain::Handler(int, siginfo*, void*)+1048) (BuildId: 27cd9ba96bffd08740403a49d59f8818) #02 pc 000000000000063c [vdso] (__kernel_rt_sigreturn) #03 pc 0000000000112c1c /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::ReferenceTypePropagation::RTPVisitor::UpdateFieldAccessTypeInfo(art::HInstruction*, art::FieldInfo const&)+124) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #04 pc 000000000010e2fc /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::ReferenceTypePropagation::RTPVisitor::VisitBasicBlock(art::HBasicBlock*)+1004) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #05 pc 0000000000132ae4 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryInline(art::HInvoke*)+3216) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #06 pc 0000000000131918 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::RunOptimizations(art::HGraph*, art::dex::CodeItem const*, art::DexCompilationUnit const&)+1056) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #07 pc 0000000000137630 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryBuildAndInlineHelper(art::HInvoke*, art::ArtMethod*, art::ReferenceTypeInfo, bool, art::HInstruction**)+5328) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #08 pc 0000000000134704 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryBuildAndInline(art::HInvoke*, art::ArtMethod*, art::ReferenceTypeInfo, art::HInstruction**)+460) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #09 pc 0000000000131f7c /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryInline(art::HInvoke*)+296) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #10 pc 00000000000e1740 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::Run()+636) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #11 pc 000000000011a688 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::OptimizingCompiler::RunOptimizations(art::HGraph*, art::CodeGenerator*, art::DexCompilationUnit const&, art::PassObserver*, art::VariableSizedHandleScope*) const+736) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #12 pc 0000000000119a38 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::OptimizingCompiler::TryCompile(art::ArenaAllocator*, art::ArenaStack*, art::CodeVectorAllocator*, art::DexCompilationUnit const&, art::ArtMethod*, bool, bool, art::VariableSizedHandleScope*) const+4776) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #13 pc 0000000000277ae4 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::OptimizingCompiler::JitCompile(art::Thread*, art::jit::JitCodeCache*, art::ArtMethod*, bool, bool, art::jit::JitLogger*)+1980) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #14 pc 0000000000243f8c /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::jit::JitCompiler::CompileMethod(art::Thread*, art::ArtMethod*, bool, bool)+212) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #15 pc 00000000003373a8 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::jit::Jit::CompileMethod(art::ArtMethod*, art::Thread*, bool, bool)+624) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #16 pc 000000000033a614 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::jit::JitCompileTask::Run(art::Thread*)+612) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #17 pc 0000000000514a6c /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ThreadPoolWorker::Run()+108) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #18 pc 0000000000514550 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ThreadPoolWorker::Callback(void*)+

 

Edited by szatek16
Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, Worltherek napisał:

Nie musisz. to oficjalnie wspierana przez Xiaomi opcja instalacji.

Z zablokowanym bl? Od kiedy. Tak, kiedyś można było (w trybie download) ale się skończyło.

Link to comment
Share on other sites

Dnia 3.02.2021 o 16:32, Worltherek napisał:

Nie musisz. to oficjalnie wspierana przez Xiaomi opcja instalacji. Dokładny poradnik znajdziesz tu Pobieranie ROMów fastboot z miui.com • MIUI Polska

Doczekałem się odblokowania BL jednak operacja nic nie dała. Co prawda Miflash pokazuje komunikat $pause aczkolwiek telefon normalnie się uruchomił i mogłem przystąpić do konfiguracji. Restarty dalej występują :(

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Dnia 3.02.2021 o 00:42, szatek16 napisał:

Witam.
Wrócił do mnie telefon po wymianie płyty głównej, ze świeżym rom'em. Niestety coś jest z nim nie tak:
- samoczynne restarty w losowych momentach
- aplikacje nie chcą się włączać i non stop wyrzucają błędy "(jakaś apka) przestaje działać". Występuje to nawet w systemowych aplikacjach takich jak "Ustawienia"
- Niektóre z aplikacji przestają świrować po odinstalowaniu aktualizacji Usług Google
- Przy próbie updatu romu "nie udało się zweryfikować źródła aktualizacji"
- Przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomogło.
Wiadomo, pierwsza myśl to żeby ponownie reklamować. Jednak chciałem się dowiedzieć czy ktoś spotkał się z czymś takim wcześniej?
W spoiler wrzucam przykładowe kody błędów.
 

  Odkryj ukrytą treść

* * * * * * * * * * * * * * * * Build fingerprint: 'xiaomi/willow_eea/willow:10/QKQ1.200114.002/V12.0.1.0.QCXEUXM:user/release-keys' Revision: '0' ABI: 'arm64' Timestamp: 2021-02-03 00:26:54+0100 pid: 11347, tid: 11373, name: AsyncTask #1 >>> com.android.settings <<< uid: 1000 signal 11 (SIGSEGV), code 2 (SEGV_ACCERR), fault addr 0x7197133568 x0 00000071657f8db8 x1 0000007259a2ffc0 x2 00000071657f8db8 x3 00000071657f8edc x4 00000071c94edd40 x5 15555000005f1c00 x6 801c5f0000505515 x7 00000000bf5d1e14 x8 0000007197133568 x9 000000716c7420a0 x10 000000716c742030 x11 0000000000000008 x12 000000000000000b x13 000000000000d7c0 x14 00000000dc000000 x15 000000000000005b x16 00000071d3e13098 x17 00000071d37e2044 x18 0000007164a6e000 x19 00000071c94edd40 x20 00000071657f8edc x21 0000007259a2ffc0 x22 000000000000e31f x23 0000007197133568 x24 00000072599ecb80 x25 000000716c7e5d90 x26 00000071657fa020 x27 000000000000e31e x28 000000000000003b x29 00000071657f8d20 sp 00000071657f8ca0 lr 00000071d39b2320 pc 00000071d39b4504 backtrace: #00 pc 000000000016c504 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::LoadMethod(art::DexFile const&, art::ClassAccessor::Method const&, art::Handle<art::mirror::Class>, art::ArtMethod*)+100) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #01 pc 000000000016a31c /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::LoadClass(art::Thread*, art::DexFile const&, art::dex::ClassDef const&, art::Handle<art::mirror::Class>)+868) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #02 pc 0000000000166368 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::DefineClass(art::Thread*, char const*, unsigned long, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>, art::DexFile const&, art::dex::ClassDef const&)+928) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #03 pc 000000000018ff00 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (_ZN3art27VisitClassLoaderDexElementsIZNS_24VisitClassLoaderDexFilesIZNS_24VisitClassLoaderDexFilesIZNS_11ClassLinker38FindClassInBaseDexClassLoaderClassPathERNS_33ScopedObjectAccessAlreadyRunnableEPKcmNS_6HandleINS_6mirror11ClassLoaderEEEE4$_31EEvS5_SB_T_EUlPKNS_7DexFileEPPvE_SH_EET0_S5_SB_SD_SK_EUlNS_6ObjPtrINS9_6ObjectEEESI_E_SH_EESK_S5_SB_SD_SK_+628) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #04 pc 00000000001655a4 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::FindClassInBaseDexClassLoader(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable&, art::Thread*, char const*, unsigned long, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>, art::ObjPtr<art::mirror::Class>*)+688) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #05 pc 0000000000166e64 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::FindClass(art::Thread*, char const*, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>)+1116) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #06 pc 0000000000153a48 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ClassLinker::DoResolveType(art::dex::TypeIndex, art::Handle<art::mirror::DexCache>, art::Handle<art::mirror::ClassLoader>)+184) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #07 pc 0000000000153eb0 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ObjPtr<art::mirror::Class> art::ClassLinker::DoResolveType<art::ArtMethod*>(art::dex::TypeIndex, art::ArtMethod*)+300) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #08 pc 00000000002e138c /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ResolveVerifyAndClinit(art::dex::TypeIndex, art::ArtMethod*, art::Thread*, bool, bool)+176) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #09 pc 0000000000585620 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (artResolveTypeFromCode+72) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #10 pc 0000000000137dfc /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art_quick_resolve_type+156) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #11 pc 000000000082b620 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.k.c.gf+944) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #12 pc 000000000082a678 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.k.a.init+120) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #13 pc 0000000000bc5318 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.SettingsApplication.rga+280) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #14 pc 00000000006c4080 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.SettingsApplication$a.doInBackground+592) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #15 pc 0000000000673524 /system/product/priv-app/Settings/oat/arm64/Settings.odex (com.android.settings.Ba.doInBackground [DEDUPED]+84) (BuildId: e0ee96dfcc1024755da986ccecb0d7b9a20f7912) #16 pc 0000000001a9a0d8 /system/framework/arm64/boot-framework.oat (android.os.AsyncTask$3.call+184) (

  Odkryj ukrytą treść

* * * * * * * * * * * * * * * * Build fingerprint: 'xiaomi/willow_eea/willow:10/QKQ1.200114.002/V12.0.1.0.QCXEUXM:user/release-keys' Revision: '0' ABI: 'arm64' Timestamp: 2021-02-03 00:29:31+0100 pid: 10895, tid: 10902, name: Jit thread pool >>> com.google.android.googlequicksearchbox:search <<< uid: 10186 signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr -------- Abort message: 'exiting due to SIG_DFL handler for signal 11' x0 0000000000000000 x1 0000000000002a96 x2 0000000000000006 x3 00000077f02efc60 x4 0000000080808080 x5 0000000080808080 x6 0000000080808080 x7 0000000000000028 x8 00000000000000f0 x9 b46ab5c3bd437e96 x10 0000000000000001 x11 0000000000000000 x12 fffffff0fffffbdf x13 00000077f02ef69f x14 00000077f02ef682 x15 0000000000000000 x16 00000077ed50d8c0 x17 00000077ed4e9a80 x18 000000775d2f0000 x19 0000000000002a8f x20 0000000000002a96 x21 00000000ffffffff x22 00000077f02efe48 x23 0000006059d523e0 x24 0000000000000040 x25 00000077f02f6020 x26 0000006059d536b0 x27 0000006059d523c8 x28 0000000000000000 x29 00000077f02efd00 sp 00000077f02efc40 lr 00000077ed49b1c4 pc 00000077ed49b1f0 backtrace: #00 pc 00000000000831f0 /apex/com.android.runtime/lib64/bionic/libc.so (abort+160) (BuildId: 85ab2bc1ae7f4dbc4ee5d68f94085e8b) #01 pc 000000000000509c /system/bin/app_process64 (art::SignalChain::Handler(int, siginfo*, void*)+1048) (BuildId: 27cd9ba96bffd08740403a49d59f8818) #02 pc 000000000000063c [vdso] (__kernel_rt_sigreturn) #03 pc 0000000000112c1c /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::ReferenceTypePropagation::RTPVisitor::UpdateFieldAccessTypeInfo(art::HInstruction*, art::FieldInfo const&)+124) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #04 pc 000000000010e2fc /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::ReferenceTypePropagation::RTPVisitor::VisitBasicBlock(art::HBasicBlock*)+1004) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #05 pc 0000000000132ae4 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryInline(art::HInvoke*)+3216) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #06 pc 0000000000131918 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::RunOptimizations(art::HGraph*, art::dex::CodeItem const*, art::DexCompilationUnit const&)+1056) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #07 pc 0000000000137630 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryBuildAndInlineHelper(art::HInvoke*, art::ArtMethod*, art::ReferenceTypeInfo, bool, art::HInstruction**)+5328) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #08 pc 0000000000134704 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryBuildAndInline(art::HInvoke*, art::ArtMethod*, art::ReferenceTypeInfo, art::HInstruction**)+460) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #09 pc 0000000000131f7c /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::TryInline(art::HInvoke*)+296) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #10 pc 00000000000e1740 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::HInliner::Run()+636) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #11 pc 000000000011a688 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::OptimizingCompiler::RunOptimizations(art::HGraph*, art::CodeGenerator*, art::DexCompilationUnit const&, art::PassObserver*, art::VariableSizedHandleScope*) const+736) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #12 pc 0000000000119a38 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::OptimizingCompiler::TryCompile(art::ArenaAllocator*, art::ArenaStack*, art::CodeVectorAllocator*, art::DexCompilationUnit const&, art::ArtMethod*, bool, bool, art::VariableSizedHandleScope*) const+4776) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #13 pc 0000000000277ae4 /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::OptimizingCompiler::JitCompile(art::Thread*, art::jit::JitCodeCache*, art::ArtMethod*, bool, bool, art::jit::JitLogger*)+1980) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #14 pc 0000000000243f8c /apex/com.android.runtime/lib64/libart-compiler.so (art::jit::JitCompiler::CompileMethod(art::Thread*, art::ArtMethod*, bool, bool)+212) (BuildId: 27ec655d2e046cab4e45bf3fb20926af) #15 pc 00000000003373a8 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::jit::Jit::CompileMethod(art::ArtMethod*, art::Thread*, bool, bool)+624) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #16 pc 000000000033a614 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::jit::JitCompileTask::Run(art::Thread*)+612) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #17 pc 0000000000514a6c /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ThreadPoolWorker::Run()+108) (BuildId: ab384bba78c42c67d77af1934002f275) #18 pc 0000000000514550 /apex/com.android.runtime/lib64/libart.so (art::ThreadPoolWorker::Callback(void*)+

 

Mój też wrócił z serwisu po wymianie płyty głównej a restarty nadal występują.

Czy uporałeś się z nimi?

Ja doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie Whatsapp powoduje restarty. Po odinstalowaniu whatsappa jest spokój.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...