Sign in to follow this  
jak to działa

komputer nie wydaje dzwieku

Recommended Posts

Wejdź w ustawienia i sprawdź jakie źródło dźwięku preferuje PC oraz sprawdź w jakiej jakości dźwięk PC chce wysyłać(sprawdź, czy jest wybrana wlaściwa karta dźwiękowa etc), jeżeli jest inne wartosć niż 44,1khz, to zmień i sprawdź, czasem na wartościach wyższych po prostu nie puszcza...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this