Sign in to follow this  
sp4ubw

Zmiana funkcji Przycisku SI (AI)

Recommended Posts

Zmiana funkcji przycisku włączania asystenta Google.

AI button mods

Pliki do zainstalowania w TWRP. Zadziałają na obecnym TWRP ze zmienioną ścieżką systemu oraz na późniejszych poprawionych wersjach.

Plik MI9_AI_button_assistant_Google.zip przywraca oryginalne działanie przycisku. Nie da się wyłączyć krótkiego naciśnięcia i zawsze to będzie funkcja asystenta, ale przytrzymanie i dwuklik jest ustawialny w opcjach tego przycisku.

Plik MI9_AI_button_play_pause.zip wyłącza asystenta przy krótkim naciśnięciu i w jego miejsce steruje funkcjami aplikacji muzyka (odtwarzanie/pauzowanie). Przytrzymanie przycisku uruchamia asystenta, niezależnie od wybranych ustawień w opcjach tego przycisku.

Plik MI9_AI_button_off.zip całkowicie wyłącza obsługę tego przycisku. Ustawienia z opcji w systemie są ignorowane.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uwaga, od softu 9.3.28 nie ma potrzeby stosowania moda, gdyż pełna obsługa tego przycisku znajduje się w opcjach skrótów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this