Jump to content

Modyfikacja SMS: Ucinanie ogonków


Recommended Posts

  • Replies 842
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dostępna jest modyfikowana aplikacja SMS (Mms.apk), która po instalacji daje możliwość usuwania polskich znaków podczas wysyłania wiadomości tekstowych. Informacje instalacja aplikacji o numerz

Ogonki od dzisiaj w Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.zdunex25.unicode Każdy mający starszą wersję (z forum) musi ją najpierw usunąć.

BasketBuild nadal leży, więc: Unicode_6.9.1-MI2-5.0.zip Unicode_6.9.1-MI4c-5.1.zip (pasuje do wszystkich na andku 5.1) Unicode_6.9.1-MI4i-5.0.zip (pasuje jeszcze do RN2/RN3) Unicode_6.9.1-MI4-MI3

Posted Images

Jak to jest z Redmi 3s? Otwieram apkę, dostaje uprawnienia roota, ściąga, instaluje, uruchamia ponownie... I nic się nie zmienia. Nawet pokazuje nadal status, że nie zainstalowano. Zipa do TWRP na Redmi 3s nie znalazłem na 6.9.22 (tu chyba powinien być https://s.basketbuild.com/devs/ZduneX25/miuiv8/wip/sms/6.9.22). Co z tym zrobić?

Link to post
Share on other sites

Pracuję nad opcją instalacji moda przez recovery w apce Unicode (zasada taka jak w aplikacji Aktualizacje od MIUI), no i chętnie widziane są osoby mające problem z normalną instalacja w apce.

Tylko chciałbym update wydać do piątku, a to wymaga od potencjalnego testera manualnego przywrócenia mms.apk z ogonkami.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
20 godzin temu, TrololoManPL napisał:

Jak to jest z Redmi 3s? Otwieram apkę, dostaje uprawnienia roota, ściąga, instaluje, uruchamia ponownie... I nic się nie zmienia. Nawet pokazuje nadal status, że nie zainstalowano. Zipa do TWRP na Redmi 3s nie znalazłem na 6.9.22 (tu chyba powinien być https://s.basketbuild.com/devs/ZduneX25/miuiv8/wip/sms/6.9.22). Co z tym zrobić?

Pobierasz wersję  Unicode_6.9.22-MI4-MI3W-6.0.zip, instalujesz przez twrp. W momencie pisania sms`a ogonki są widoczne, po wysłaniu czary mary znikają.

Link to post
Share on other sites

Ok poszła aktualizacja Ogonków w Play Store, dzięki @arek_r1 udało się przetestować nowy sposób instalacji moda (w recovery), co na ten moment powinno uszczęśliwić każdego :)

Osoby, które nie miały problemów z apką używają jej jak do tej pory, osoby z problemami, po pobraniu moda klikają w menu i wybierają opcję Zainstaluj w TWRP.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

@ZduneX25 

Spoiler

__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for localtime!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for GMT!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
Starting TWRP 3.0.2-0 on Thu Sep 10 11:52:29 1970
 (pid 250)
RECOVERY_SDCARD_ON_DATA := true
I:Lun file '/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun0/file' does not exist, USB storage mode disabled
TW_INCLUDE_CRYPTO := true
I:TW_BRIGHTNESS_PATH := /sys/class/leds/lcd-backlight/brightness
I:Found brightness file at '/sys/class/leds/lcd-backlight/brightness'
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 255
I:LANG: en
Starting the UI...Overlay graphics may work (mdssfb_80000), but not enabled. Use TW_TARGET_USES_QCOM_BSP := true to enable.
setting DRM_FORMAT_RGB565 and GGL_PIXEL_FORMAT_RGB_565
Skipping drm graphics -- not present in build tree
fb0 reports (possibly inaccurate):
  vi.bits_per_pixel = 32
  vi.red.offset   =   0   .length =   8
  vi.green.offset =   8   .length =   8
  vi.blue.offset  =  16   .length =   8
setting GGL_PIXEL_FORMAT_RGBA_8888
double buffered
framebuffer: 0 (720 x 1280)
Using fbdev graphics.
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 255
I:Loading package: splash (/twres/splash.xml)
I:Load XML directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/splash.xml' directly
I:Checking resolution...
I:Scaling theme width 0.666667x and height 0.666667x, offsets x: 0 y: 0
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page splash
I:Switching packages (splash)
minui: /sys/board_properties/virtualkeys.ft5x06_720p is 4 % 6
minui: /sys/board_properties/virtualkeys.ft5x06_720p: ignoring unknown virtual key type 172
=> Linking mtab
Renaming regular /etc/recovery.fstab -> /etc/recovery.fstab.bak
Moving /etc/twrp.fstab -> /etc/recovery.fstab
=> Processing recovery.fstab
I:Processing '/boot'
I:Processing '/recovery'
I:Processing '/system'
I:Processing '/data'
I:Setting up '/data' as data/media emulated storage.
I:Created '/sdcard' folder.
I:mount -o bind '/data/media' '/sdcard' process ended with RC=0
I:mount -o bind '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
I:mount -o bind '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
I:Processing '/cache'
I:Processing '/cust'
I:Created '/cust' folder.
I:Processing '/misc'
I:Processing '/efs1'
I:Processing '/efs2'
I:Processing '/firmware'
I:Created '/firmware' folder.
I:Processing '/persist'
I:Created '/persist' folder.
I:Processing '/sdcard1'
I:Created '/sdcard1' folder.
I:Processing '/usb-otg'
I:Created '/usb-otg' folder.
I:Backup folder set to '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/3ee50ee3'
I:Settings storage is '/data/media/0'
I:Decrypt adopted storage starting
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/data/system/storage.xml' directly
I:failed to open ''
Updating partition details...
I:Data backup size is 4130MB, free: 5327MB.
I:Unable to mount '/usb-otg'
I:Actual block device: '', current file system: 'auto'
...done
I:Unmounting main partitions...


Partition Logs:
/boot | /dev/block/mmcblk0p22 | Size: 32MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p22
   Display_Name: Boot
   Storage_Name: boot
   Backup_Path: /boot
   Backup_Name: boot
   Backup_Display_Name: Boot
   Storage_Path: /boot
   Current_File_System: emmc
   Fstab_File_System: emmc
   Backup_Method: dd

/recovery | /dev/block/mmcblk0p26 | Size: 32MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p26
   Display_Name: Recovery
   Storage_Name: Recovery
   Backup_Path: /recovery
   Backup_Name: recovery
   Backup_Display_Name: Recovery
   Storage_Path: /recovery
   Current_File_System: emmc
   Fstab_File_System: emmc
   Backup_Method: dd

/system | /dev/block/mmcblk0p23 | Size: 1983MB Used: 1178MB Free: 805MB Backup Size: 1178MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI IsPresent 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p23
   Display_Name: System
   Storage_Name: System
   Backup_Path: /system
   Backup_Name: system
   Backup_Display_Name: System
   Storage_Path: /system
   Current_File_System: ext4
   Fstab_File_System: ext4
   Backup_Method: files

/data | /dev/block/mmcblk0p31 | Size: 10454MB Used: 4130MB Free: 5327MB Backup Size: 4130MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage 
   Symlink_Path: /data/media/0
   Symlink_Mount_Point: /sdcard
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p31
   Length: -16384
   Display_Name: Data
   Storage_Name: Internal Storage
   Backup_Path: /data
   Backup_Name: data
   Backup_Display_Name: Data
   Storage_Path: /data/media/0
   Current_File_System: ext4
   Fstab_File_System: ext4
   Backup_Method: files
   MTP_Storage_ID: 65537

/cache | /dev/block/mmcblk0p25 | Size: 253MB Used: 6MB Free: 247MB Backup Size: 6MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p25
   Display_Name: Cache
   Storage_Name: Cache
   Backup_Path: /cache
   Backup_Name: cache
   Backup_Display_Name: Cache
   Storage_Path: /cache
   Current_File_System: ext4
   Fstab_File_System: ext4
   Backup_Method: files

/cust | /dev/block/mmcblk0p30 | Size: 495MB Used: 20MB Free: 475MB Backup Size: 20MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up IsPresent 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p30
   Display_Name: Cust
   Storage_Name: Cust
   Backup_Path: /cust
   Backup_Name: cust
   Backup_Display_Name: Cust
   Storage_Path: /cust
   Current_File_System: ext4
   Fstab_File_System: ext4
   Backup_Method: files

/misc | /dev/block/mmcblk0p15 | Size: 1MB
   Flags: IsPresent 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p15
   Display_Name: misc
   Storage_Name: misc
   Backup_Path: /misc
   Backup_Name: misc
   Backup_Display_Name: misc
   Storage_Path: /misc
   Current_File_System: emmc
   Fstab_File_System: emmc
   Backup_Method: dd

/efs1 | /dev/block/mmcblk0p13 | Size: 1MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up Has_SubPartition IsPresent 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p13
   Display_Name: EFS
   Storage_Name: EFS
   Backup_Path: /efs1
   Backup_Name: efs1
   Backup_Display_Name: EFS
   Storage_Path: /efs1
   Current_File_System: emmc
   Fstab_File_System: emmc
   Backup_Method: dd

/efs2 | /dev/block/mmcblk0p14 | Size: 1MB
   Flags: Can_Be_Backed_Up Is_SubPartition IsPresent 
   SubPartition_Of: /efs1
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p14
   Display_Name: efs2
   Storage_Name: efs2
   Backup_Path: /efs2
   Backup_Name: efs2
   Backup_Display_Name: efs2
   Storage_Path: /efs2
   Current_File_System: emmc
   Fstab_File_System: emmc
   Backup_Method: dd

/firmware | /dev/block/mmcblk0p1 | Size: 63MB Used: 52MB Free: 11MB Backup Size: 52MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped IsPresent Mount_To_Decrypt 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p1
   Display_Name: Firmware
   Storage_Name: Firmware
   Backup_Path: /firmware
   Backup_Name: firmware
   Backup_Display_Name: Firmware
   Storage_Path: /firmware
   Current_File_System: vfat
   Fstab_File_System: vfat
   Backup_Method: files

/persist | /dev/block/mmcblk0p24 | Size: 27MB Used: 0MB Free: 27MB Backup Size: 0MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up IsPresent 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p24
   Display_Name: Persist
   Storage_Name: Persist
   Backup_Path: /persist
   Backup_Name: persist
   Backup_Display_Name: Persist
   Storage_Path: /persist
   Current_File_System: ext4
   Fstab_File_System: ext4
   Backup_Method: files

/sdcard1 | /dev/block/mmcblk1p1 | Size: 29655MB Used: 19698MB Free: 9957MB Backup Size: 19698MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable IsPresent Is_Storage 
   Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1p1
   Display_Name: MicroSD
   Storage_Name: MicroSD
   Backup_Path: /sdcard1
   Backup_Name: sdcard1
   Backup_Display_Name: MicroSD
   Storage_Path: /sdcard1
   Current_File_System: vfat
   Fstab_File_System: auto
   Backup_Method: files
   MTP_Storage_ID: 65538

/usb-otg |  | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
   Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable Is_Storage 
   Primary_Block_Device: /dev/block/sda1
   Display_Name: USB OTG
   Storage_Name: USB OTG
   Backup_Path: /usb-otg
   Backup_Name: usb-otg
   Backup_Display_Name: USB OTG
   Storage_Path: /usb-otg
   Current_File_System: auto
   Fstab_File_System: auto
   Backup_Method: files
   MTP_Storage_ID: 65539

I:Loading package: TWRP (/data/media/0/TWRP/theme/ui.zip)
I:Loading zip theme
I:Loading package: TWRP (/twres/ui.xml)
I:Load XML directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/uk.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/tr.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sv.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sk.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ru.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_BR.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/nl.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/it.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/hu.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/fr.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/es.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/el.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/de.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/cz.xml' directly
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/ui.xml' directly
I:Checking resolution...
I:Scaling theme width 0.666667x and height 0.666667x, offsets x: 0 y: 0
I:Loading resources...
I:Failed to load image from indeterminate013, error -1
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Including file: /twres/portrait.xml...
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/portrait.xml' directly
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page main
I:Loading page main2
I:Loading page install
I:Loading page flash_confirm
I:Loading page flash_zip
I:Loading page flash_done
I:Loading page flashimage_confirm
I:Loading page clear_vars
I:Loading page confirm_action
I:Loading page action_page
I:Loading page singleaction_page
I:Loading page action_complete
I:Loading page filecheck
I:Loading page rebootcheck
I:Loading page wipe
I:Loading page advancedwipe
I:Loading page formatdata
I:Loading page formatdata_confirm
I:Loading page checkpartitionlist
I:Loading page partitionoptions
I:Loading page refreshfilesystem
I:Loading page selectfilesystem
I:Loading page backup
I:Loading page backup_options
I:Loading page backupname1
I:Loading page backupname2
I:Loading page backupencryption
I:Loading page backupencryption2
I:Loading page checkbackuppassword
I:Loading page backup_run
I:Loading page restore
I:Unable to open '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/3ee50ee3'
I:Loading page restore_read
I:Loading page restore_decrypt
I:Loading page try_restore_decrypt
I:Loading page restore_select
I:Loading page renamebackup
I:Loading page restore_run
I:Loading page mount
I:Loading page usb_mount
I:Loading page usb_umount
I:Loading page system_readonly_check
I:Loading page reboot
I:Loading page system_readonly
I:Loading page settings
I:Loading page settings_timezone
I:Loading page settings_screen
I:Loading page settings_vibration
I:Loading page settings_language
I:Loading page advanced
I:Loading page partsdcardsel
I:Loading page partsdcardcheck
I:Loading page partsdcard
I:Loading page htcdumlock
I:Loading page lock
I:Loading page filemanagerlist
I:Loading page filemanageroptions
I:Loading page choosedestinationfolder
I:Loading page filemanagerrenamefile
I:Loading page filemanagerrenamefolder
I:Loading page filemanagerchmod
I:Loading page filemanagerconfirm
I:Loading page filemanageraction
I:Loading page decrypt
I:Loading page decrypt_pattern
I:Loading page trydecrypt
I:Loading page terminalcommand
I:Loading page sideload
I:Loading page fixcontexts
I:Loading page installsu
I:Loading page slideout
I:Loading page select_storage
I:Loading page select_language
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
I:Switching packages (TWRP)
SELinux contexts loaded from /file_contexts
Full SELinux support is present.
Startup Commands: 
ro.com.google.clientidbase=android-google
ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
ro.com.android.dataroaming=true
ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.boot.emmc=true
ro.boot.mode=recovery
ro.boot.console=ttyHSL0
ro.boot.selinux=permissive
ro.boot.baseband=msm
ro.boot.hardware=qcom
ro.boot.serialno=3ee50ee3
ro.boot.bootdevice=7824900.sdhci
ro.omni.device=ido
ro.omni.version=5.1.1-20160413-ido-HOMEMADE
ro.twrp.boot=1
ro.twrp.version=3.0.2-0
ro.wifi.channels=
ro.allow.mock.location=1
ro.board.platform=msm8916
ro.build.id=LYZ28J
ro.build.date=Wed Apr 13 10:45:12 EDT 2016
ro.build.date.utc=0
ro.build.host=build
ro.build.tags=test-keys
ro.build.type=eng
ro.build.user=jenkins
ro.build.flavor=omni_ido-eng
ro.build.display.id=omni_ido-eng 5.1.1 LYZ28J 1 test-keys
ro.build.product=ido
ro.build.version.sdk=22
ro.build.version.base_os=
ro.build.version.release=5.1.1
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.incremental=1
ro.build.version.all_codenames=REL
ro.build.version.security_patch=2015-11-01
ro.build.description=omni_ido-eng 5.1.1 LYZ28J 1 test-keys
ro.build.fingerprint=Xiaomi/omni_ido/ido:5.1.1/LYZ28J/1:eng/test-keys
ro.build.characteristics=default
ro.config.ringtone=Orion.ogg
ro.config.alarm_alert=Argon.ogg
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
ro.dalvik.vm.native.bridge=0
ro.kernel.android.checkjni=1
ro.secure=0
ro.zygote=zygote32
ro.carrier=unknown
ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
ro.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=
ro.product.name=omni_ido
ro.product.board=MSM8916
ro.product.brand=Xiaomi
ro.product.model=Redmi 3
ro.product.device=ido
ro.product.locale.region=US
ro.product.locale.language=en
ro.product.manufacturer=Xiaomi
ro.baseband=msm
ro.bootmode=recovery
ro.hardware=qcom
ro.revision=0
ro.serialno=3ee50ee3
ro.bootloader=unknown
ro.debuggable=1
ro.modversion=OmniROM-5.1.1-20160413-ido-HOMEMADE
ro.factorytest=0
ro.setupwizard.enterprise_mode=1
net.bt.name=Android
net.change=net.bt.name
init.svc.adbd=running
init.svc.healthd=running
init.svc.ueventd=running
init.svc.recovery=running
init.svc.set_permissive=stopped
twrp.crash_counter=0
twrp.action_complete=0
dalvik.vm.isa.arm.features=div
dalvik.vm.isa.arm64.features=default
dalvik.vm.dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.dex2oat-Xmx=512m
dalvik.vm.dex2oat-filter=interpret-only
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
dalvik.vm.image-dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=verify-none
persist.sys.usb.config=adb
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
persist.sys.root_access=1
service.adb.root=1
keyguard.no_require_sim=true

I:Copying file /cache/recovery/log to /cache/recovery/last_log
tw_get_context got selinux context: u:object_r:media_rw_data_file:s0
I:Got default contexts and file mode for storage files.
I:Attempt to load settings from settings file...
I:InfoManager loading from '/data/media/0/TWRP/.twrps'.
I:Backup folder set to '/sdcard1/TWRP/BACKUPS/3ee50ee3'
I:Copying file /etc/recovery.fstab to /cache/recovery/recovery.fstab
I:Version number saved to '/cache/recovery/.version'
I:Unable to mount '/usb-otg'
I:Actual block device: '', current file system: 'auto'
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 255
I:PageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
I:Translating partition display names
I:Backup folder set to '/sdcard1/TWRP/BACKUPS/3ee50ee3'
I:TWFunc::Fixup_Time: Pre-fix date and time: 1970-09-10--13-52-33
I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /sys/class/rtc/rtc0/since_epoch
I:TWFunc::Fixup_Time: will attempt to use the ats files now.
I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /data/time/ats_2, offset 1453444975496
I:TWFunc::Fixup_Time: Date and time corrected: 2016-09-30--20-35-28
I:Enabling MTP during startup
I:Starting MTP
Starting MTP
I:sending message to add 65537 '/data/media/0' 'Pamięć Wewnętrzna'
I:Message sent, add storage ID: 65537
I:sending message to add 65538 '/sdcard1' 'MicroSD'
I:Message sent, add storage ID: 65538
MTP WĹ‚Ä…czone
I:Check_Lifetime_Writes result: '60056'
I:Switching packages (TWRP)
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
created new mtpserver object
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
mtppipe add storage 65537 '/data/media/0'
MtpStorage id: 65537 path: /data/media/0
mtppipe add storage 65538 '/sdcard1'
MtpStorage id: 65538 path: /sdcard1
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
I:Set page: 'advanced'
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
I:Set page: 'confirm_action'
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
MtpServer::run fd: 22
E:request read returned -1, errno: 22, exiting MtpServer::run loop
I:Set page: 'action_page'
I:operation_start: 'Copy Log'
I:Copying file /tmp/recovery.log to /sdcard1/recovery.log
 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now×
×
  • Create New...