Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/15/2022 in all areas

  1. 1 point
  2. To jest w opcjach powiadomień danej aplikacji. Przytrzymujesz ikonę Wiadomości, informacje, powiadomienia, wiadomości przychodzące i tam ekran blokady
    1 point
  3. Ustawienia, Powiadomienia i centrum kontroli, Elementy wyświetlane na ekranie blokady po przesunieciu......
    1 point
×
×
  • Create New...