Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/24/2022 in all areas

  1. Pejott23 Jeśli Ci się nie wyświetlają dodatkowe opcje, to najpierw naciśnij kilka razy duży napis 13 a dopiero kropki i pojawi się funkcja wybierz paczkę.
    1 point
×
×
  • Create New...