Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/27/2015 in all areas

  1. 1 point
    Dziwne bo ja cały czas mam ok 250-300 wolne.Tak jak chwaliłem miui to zaczynam przeklinać , od kilku godzin zaczyna mnie już irytować lagami co jakiś czas...Taki zaje#isty system ;x ale lagi po czasie. Wysłane z mojego HM 1S
  2. 1 point
    a reszta wartosci parameter1....11 ?