Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/17/2015 in all areas

  1. 1 point
    Zadzwoń infolinię Play. Tam zazwyczaj panie mają ładny głos i są miłe
  2. 1 point
    Kontakty zmienisz w ustawieniach kontaktów, aby pokazywało tylko z numerami. Root - panel sterowania - > uprawnienia