Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/26/2015 in all areas

  1. 1 point
    Jest straszna, gorszej folii matowej nie widziałem. Strasznie ziarnista. Wysłane z mojego Nexus 5
  2. 1 point
    Note 3G ma lepsze GPU, w Redmi 2 jest niewielka ewolucja względem 1S, w benchmarkach 1S a 2 to prawie to samo, a Note 3G bije je na głowę.