LISTA ZMIAN 9.11.7System
Optymalizacja - poprawki bezpieczeństwa z listopada 2019 r. dla kolejnych urządzeń (m.in. Mi 8 SE)
Poprawka - braku wyświetlania ikon powiadomień w trybie Ekran zawsze włączony (AOD) wtedy, gdy treść powiadomień była ukryta (na przykład przy włączonym odblokowywaniu twarzą i aktywnej opcji "Pokaż powiadomienia po zweryfikowaniu danych twarzy")

Pulpit
Nowość - możliwość ustawienia tego, jak chcesz korzystać z paska wyszukiwania (jako pasek na dole ekranu, poprzez pociągnięcie bądź wcale)
Nowość - możliwość wyboru aplikacji, która ma się otwierać po kliknięciu na pasek wyszukiwania/pociągnięcie w górę (od MIUI bądź od Google)

Panel sterowania
Nowość - nowy wygląd trybu Dokładne czyszczenie

Czas przed ekranem
Nowość - dodany został Tryb skupienia, pozwalający na oderwanie się od powiadomień i aktywności wykonywanych na telefonie. W trakcie używania tego trybu korzystać można wyłącznie z Aparatu i połączeń alarmowych oraz odbierać przychodzące połączenia.