LISTA ZMIAN 21.7.14SMS
Poprawka - Aplikacja wymuszała przewijanie treści do dołu listy konwersacji bądź wiadomości w ramach konwersacji, gdy wykonano jakąkolwiek akcję w pasku akcji (wyjście z tego paska, przypięcie wiadomości, usunięcie itd.)

Mi Wideo
Nowość - Włączono treści online z YouTube
Nowość - Możliwość pobierania filmów z Facebooka, Twittera, Instagrama i innych mediów społecznościowych

Ochrona prywatności
Nowość - Gdy aplikacja z nieznanego źródła zostanie uruchomiona po raz pierwszy, system zapyta się Ciebie, czy chcesz umożliwić tej aplikacji wysyłanie powiadomień, dostęp do sieci oraz dostęp do wirtualnego ID

Ta lista zmian nie zawiera wszystkich zmian wykonanych przez Xiaomi.eu bądź Xiaomi.

Prosimy o zgłaszanie bugów i błędów w tłumaczeniu na stronie miuipolska.pl, forum bądź mailu: [email protected]