LISTA ZMIAN 21.6.16Panel powiadomień
Poprawka - Dotknięcie przycisku "Drzemka" w ustawieniach powiadomień powodowało ponowne uruchamienie interfejsu systemu

Aktualizacje
Nowość - Dodano możliwość kontrolowania powiadomień dot. nowej aktualizacji
Poprawka - W trakcie pobierania nowej aktualizacji nie będzie już generowany dźwięk czy wibracja

Supertapety
Poprawka - Informacja "Włącz najpierw tryb Ekran zawsze włączony w Ustawieniach" była wyświetlana w trakcie stosowania tapety (nawet na urządzeniach, gdzie nie ma wsparcia dla tego trybu)

Mi Share
Nowość - Wsparcie dla urządzeń Samsunga

Mi Video
Nowość - Nowy wygląd aplikacji

Motywy
Poprawka - Niekompatybilne motywy nie były stosowane w wybranych aplikacjach systemowych, takich jak SMS czy Ustawienia

Ta lista zmian nie zawiera wszystkich zmian wykonanych przez Xiaomi.eu bądź Xiaomi.

Prosimy o zgłaszanie bugów i błędów w tłumaczeniu na stronie miuipolska.pl, forum bądź mailu: [email protected]