LISTA ZMIAN 21.5.27Ciemny motyw
Nowość - Dodana możliwość automatycznego włączenia Ciemnego motywu po zachodzie słońca i wyłączenia go, gdy słońce wchodzi [tylko wersja 21.5.27+]

Ochrona prywatności
Nowość - Tryb incognito, który umożliwia zawieszenie uprawnień dot. mikrofonu, aparatu i lokalizacji dla wszystkich aplikacji

Nagrywanie ekranu
Nowość - Od teraz dostęp do wykonanych nagrań oraz ustawień aplikacji jest możliwy bezpośrednio z poziomu panelu nagrywania

Ta lista zmian nie zawiera wszystkich zmian wykonanych przez Xiaomi.eu bądź Xiaomi.

Prosimy o zgłaszanie bugów i błędów w tłumaczeniu na stronie miuipolska.pl, forum bądź mailu: [email protected]