162904puzlcpf9ttii7t9i

162904puzlcpf9ttii7t9i


Entuzjasta nowych technologii - fan marki Xiaomi oraz systemu MIUI. Na co dzień zajmuje się webdesignem. Wraz z Acidem, współtworzy MIUIPolska od 2011 roku.