1629019t1fi4whiakg1j1q

1629019t1fi4whiakg1j1q


Entuzjasta nowych technologii - fan marki Xiaomi oraz systemu MIUI. Na co dzień zajmuje się webdesignem. Wraz z Acidem, współtworzy MIUIPolska od 2011 roku.